Đèn âm trần WiZ 12.5W đổi màu- Wi-Fi TW/12.5W RD5″ D125/827-65

548.900

So sánh