Đèn tròn ốp trần DL212 9W Philips

So sánh

Đèn tròn ốp trần 9W Philips DL212 EC RD 100 9W B HV 03/ DL212 EC RD 100 9W W HV 03