Đèn tròn ốp trần DL212 5W Philips

So sánh

Đèn tròn ốp trần 5W Philips DL212 EC RD 080 5W B HV 03/ DL212 EC RD 080 5W W HV 03