Nguồn đèn led/Bộ nguồn đen nhà xưởng/ Bộ nguồn đen đường 240W philips Xitanium 240W 3.6-6.7A

So sánh