Tăng phô điện tử cho bóng đèn huỳnh quang T8/ Ballast điện tử EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240v 50/60Hz

So sánh