Bóng đèn thu hút côn trùng philips 15W Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25 – Bóng đèn diệt côn trùng philips

285.000

So sánh
‘- Nguồn sáng: 15W
– Mức UVA tối ưu (nor) : > 9.000 h
– Model: không chống vỡ
– Kích thước: 45cm
– Tên sản phẩm: Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
– Mã sản phẩm: 871150071093240
– Xuất xứ: Phillips Ba Lan