Bóng đèn UV so màu LTD-36W BLB Philips

So sánh
Giới thiệu về bóng đèn so màu UV.

Bóng đèn UV Philips đáp ứng được các tiêu chuẩn theo hệ thống màu C.I.E, Bóng cũng cấp nguồn sáng ổn định, và phù hợp với nhu cầu mục đích của người sử dụng.

Ứng dụng.

• Bóng UV phát hiện dạ quang được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực bao bì, nhựa, vải, mực in nhằm để kiểm tra các chất phát quang.

• Sử dụng nhiều trong các tủ so màu, nguồn sáng ổn định để kiểm tra các chất phát quang.

• Ngoài ra bóng đèn UV còn có thể kiể tra tiền giả, tiền thật.