Bóng đèn thu hút côn trùng philips chống vỡ 15W

275.000

So sánh

‘- Nguồn sáng: 15W
– Mức UVA tối ưu (nor) : > 9.000 h
– Model: chống vỡ viền xanh chính hãng
– Kích thước: 45cm
– Tên sản phẩm: Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

– Xuất xứ: Phillips Ba Lan