MÁNG ĐÈN XƯƠNG CÁ ÂM TRÀN 2 BÓNG 300X1200M GOODLUCK/ MÁNG ĐÈN 300X1200 2 BÓNG 1.2M

385.000

So sánh

Máng đèn xương cá âm trần 2 bóng 300×1200 LED ( chưa bao gồm bóng)

Máng đèn xương cá âm trần 2 bóng 0.3×1.2m LED