MÁNG ĐÈN XƯƠNG CÁ GẮN NỔI 2 BÓNG 300X600 GOODLUCK/ MÁNG ĐÈN 300X600 2 BÓNG

295.000

So sánh

Máng đèn xương cá gắn nổi 2 bóng 300×600 LED ( chưa bao gồm bóng)

Máng đèn gắn nổi 2 bóng 0.3×0.6m LED