MÁNG ĐÈN XƯƠNG CÁ GẮN NỔI 4 BÓNG 1.2M 600X1200 GOODLUCK/ MÁNG ĐÈN 300X1200 4 BÓNG

595.000

So sánh

Máng đèn xương cá gắn nổi 4 bóng 600×1200 LED ( chưa bao gồm bóng)

Máng đèn gắn nổi 4 bóng 0.6×1.2m LED