MÁNG ĐÈN XƯƠNG CÁ GẮN NỔI 2 BÓNG 1.2M 300X1200 GOODLUCK/ MÁNG ĐÈN 300X1200 2 BÓNG

395.000

So sánh

Máng đèn xương cá gắn nổi 2 bóng 300×1200 LED ( chưa bao gồm bóng)

Máng đèn gắn nổi 2 bóng 0.3×1.2m LED