MÁNG ĐÈN XƯƠNG CÁ GẮN NỔI 43 BÓNG 0.6M 600X600 GOODLUCK/ MÁNG ĐÈN 600X600 4 BÓNG

420.000

So sánh

Máng đèn xương cá gắn nổi 4 bóng 600×600 LED ( chưa bao gồm bóng)

Máng đèn gắn nổi 4 bóng 0.6×0.6m LED