Chân máng đèn xương cá T8 G13 / Đầu đèn cho máng âm trần

15.000

So sánh

Chân máng đèn xương cá T8 G13 / Đầu đèn cho máng âm trần hoặc nổi, 300×600, 600×600, 600×1200

Giá 15000/ 1 cặp chân đèn