MÁNG ĐÈN XƯƠNG CÁ ÂM TRÀN 3 BÓNG 600X600 GOODLUCK/ MÁNG ĐÈN 600X600 3 BÓNG 0.6M

So sánh

Máng đèn xương cá âm trần 3 bóng 600×600 LED ( chưa bao gồm bóng)

Máng đèn  âm trần 3 bóng 0.6m LED